Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2015-2016 studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika platné pro 1.kolo

1. Přijímací řízení

Ředitel školy rozhodl o organizaci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika - silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika - počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

pro školní rok 2015 - 2016 tak, že v přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči níže uvedeným způsobem podle následujících skutečností:

a) z dosažených výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání
b) s přihlédnutím k výsledkům pilotního ověřování jednotných testů (nejsou součástí přijímacího řízení).

2. Organizace pilotního ověřování

SPŠE Mohelnice se zapojila do pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vyhlásilo MŠMT. Pilotní ověřování bude probíhat ve dnech:

- řádný termín 15. dubna 2015

- náhradní termín 14. května 2015

Předpokládané zkušební schéma pro pilotní ověřování.
Matematika
Začátek administrace zkoušky Administrace zkoušky v učebně
(15 minut)
Zkouška
(60 minut)
Závěrečná administrace
(5 minut)
8:30 8:30 - 8:45 8:45 - 9:45 9.45 - 9.50

Přestávka/časový prostor pro případné navýšení časového limitu pro uchazeče, kteří mohou žádat prodloužení časového limitu na základě vyjádření školského poradenského zařízení. Rozhodnutí o prodloužení časového limitu konání zkoušky je v kompetenci ředitele školy.

Český jazyk a literatura
Začátek administrace zkoušky Administrace zkoušky v učebně
(15 minut)
Zkouška
(60 minut)
Závěrečná administrace
(5 minut)
11:00 11:00 - 11:15 11:15 - 12:15 12.15 - 12.20

3. Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání - ZŠ

Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno na základě výsledků studia na základní škole. Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1, 8/2 a 9/1 z předmětů matematika, fyzika a český jazyk a celkového průměrného prospěchu za jednotlivá období. V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení.

4. Hodnocení klasifikace ZŠ

Hodnotí se klasifikace v předmětech matematika, fyzika a český jazyk a průměrný prospěch, vše za období 8/1, 8/2, 9/1 na základní škole.

Bodové hodnocení:

známka body průměrný prospěch body
1 10 1,00 20
2 81,01 - 1,119
3 51,11 - 1,218
4 11,21 - 1,317
501,31 - 1,416
  1,41 - 1,515
  1,51 - 1,614
  1,61 - 1,713
  1,71 - 1,812
  1,81 - 1,911
  1,91 - 2,010
  2,01 - 2,1 9
  2,11 - 2,2 8
  2,21 - 2,3 7
  2,31 - 2,4 6
  2,41 - 2,5 5
  nad 2,5 0

5. Vzorec pro hodnocení výsledků ZŠ

- jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek z matematiky, fyziky a českého jazyka.

6. Hodnocení výsledků pilotně ověřených testů

- test z matematiky a českého jazyka a literatury jsou vyhodnocovány centrálně

7. Tabulka pro hodnocení výsledků pilotně ověřených jednotných testů

Získané body z testu pilotního ověřováníPřepočítané body pro celkové hodnocení
50-458
44-397
38-336
32-275
26-214
20-153
14-92
8-31
2-00

Daný přepočet bodů platí pro oba testy. Z každého testu je možno získat 8 bodů. Celkový váhový koeficient je 10% z celkového hodnocení k přijetí.

8. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů je dána přednost žákům, kteří získali vyšší bodové hodnocení za známky z matematiky z předchozího vzdělávání, při další rovnosti bodů rozhodne vyšší bodové hodnocení za známky z fyziky z předchozího vzdělávání, vždy za období uvedená v odstavci 3.

9. Počet přijímaných uchazečů

V přijímacím řízení může být v prvním kole přijato 60 uchazečů.

10. Odvolací řízení

Pro potřeby odvolacího řízení stanovuji z tohoto počtu jedno volné místo.

11. Zdravotní způsobilost

Podmínkou přijetí je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

12. Záverečné vysvědčení

Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, tj. 1. 9. 2015.


V Mohelnici 30. ledna 2015

Ing. Miloš Palla
ředitel školy