Systémy na využití solární energie na SPŠE Mohelnice   [CNW:Counter]  
 
Aktuální hodnoty i průběhy všech naměřených veličin můžete sledovat v grafech na samostatné stránce dataloggeru,
Vybrané grafy
Průběhy teploty vzduchu a slunečního záření.
Senzory fototermického systému VERMOS−D160
Intenzita slunečního záření W/m2
Teplota okolního vzduchu °C
Teplota topného média do kolektoru °C
Teplota topného média z kolektoru °C
Teplota TUV v zásobníku °C
Teplota TUV na vstupu do zásobníku °C
Teplota TUV na výstupu ze zásobníku °C
Průtok TUV v průběhu dne L