Sportoviště

Součástí školy je i venkovní sportovní areál a posilovna, která je využívána žáky jak v hodinách tělesné výchovy, tak i v rámci mimoškolních aktivit.

O oblíbenosti posilování svědčí také to, že žáci naší školy se probojovali do celostátního finále soutěže v silovém víceboji.

Kromě vlastních sportovišť v rámci tělesné výchovy využíváme i sportoviště okolních škol, jako tělocvičnu obchodní akademie nebo travnaté hřiště Masarykovy základní školy.

Na závěr školního roku studenti jednotlivých tříd soutěží v několika sportovních disciplínách:
ve futsale, nohejbale, odbíjené, malé kopané...

V rámci školní tělesné výchovy absolvují žáci prvních ročníků lyžařský zájezd, který škola organizuje na vlastní chatě v lyžařském areálu Hynčice pod Sušinou. Žáky třetích ročníků čeká týdenní sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku. Hodiny tělesné výchovy probíhají v nové sportovní hale obchodní akademie, v posilovně, která se nachází v prostorách školy, a na vlastním venkovním areálu. Při škole je zřízen školní sportovní klub, jehož členové se zúčastňují soutěží organizovaných pořádaných AŠSK. Pro zájemce ze všech ročníků je pravidelně organizován výběrový lyžařský kurz do rakouských Alp.


Fotky:


Antukové hřiště
Hřiště Hřiště
Posilovna
Posilovna
Školní chata
Školní chata Školní chata Školní chata
Externí sportoviště
Hřiště Hřiště Hřiště
Hřiště Hřiště