Učebna 13

Učebna je určena pro výuku zaměření Automatizační technika. Je vybavena třemi pracovišti systému rc2000 µLAB, která ve spojení s PC umožňují simulaci regulačních obvodů Studenti si mohou ověřit dynamické vlastnosti obvodů v souvislosti s výukou teorie regulace. Praktickou aplikací je řízení soustavy motor - generátor.

Další pracoviště s adaptivním regulátorem SR 43 slouží k praktickému seznámení s kompaktním regulátorem, jeho zapojením do regulačního obvodu pro spojité i nespojité řízení teploty a nastavením parametrů.


Fotky z učebny:

Učebna 13 Učebna 13 Učebna 13 Učebna 13