Učebna 20 Automatizace

Učebna 20 slouží k výuce programovatelných automatů (PLC) a programování mikroprocesorů.

Používání PLC je velmi rozšířené. Uplatňují se např. při řízení výrobních procesů, při požárním zabezpečení budov, při regulaci osvětlení...

Naše škola je zatím jediná v republice (učebnu jsme otvírali v prosinci roku 2007), která má učebnu PLC vybavenou tak, že každý student má svůj PLC, na kterém se učí programovat.

PLC (programovatelné automaty) jsou od firmy Siemens, typ Simatic S7-200. Mají 14 digitálních vstupů a 10 digitálních výstupů. Jejich sepnutí signalizují LED diody.

Automaty lze programovat třemi způsoby:

  1. pomocí kontaktních schemat
  2. pomocí logických bloků
  3. pomocí instrukčního souboru

Programovat PLC se v současné době učí studenti specializace Automatizační technika ve 4. ročníku. Výuka se bude postupně rozšiřovat i na jiné specializace a do nižších ročníků. Studenti, kteří se naučí programovat PLC, mají velmi široké uplatnění.


Fotky z učebny:

Učebna 20 Učebna 20 Učebna 20