Učebna 20 Elektronické počítače

Učebna automatizační a mikropočítačové techniky.

Na učebně probíhá výuka třetích a čtvrtých ročníků v předmětech:

K dispozici je 10 pracovišť vybavených počítačem s LCD panelem, operačním systémem Windows XP a příslušným software, průmyslovým automatem SIMATIC S7-200 a mikropočítačovou stavebnicí postavenou na jednočipovém počítači ATMEL 89S8252.
Učebna je vybavena promítací technikou.

Konfigurace systému SIMATIC je následující:

K dispozici jsou dále rozšiřující moduly:

V oblasti automatizace probíhá výuka základů programování úloh automatizační techniky. K tomuto účelu používáme další zařízení - frekvenční měniče, motory, čidla, akční členy…. Následně se hodláme zabývat vizualizací řešené úlohy a jejího ovládání na úrovni vizualizačního software.

Studenti oboru Elektronické počítače se naučí programovat jednočipové počítače a navrhnout a realizovat jednodušší zařízení, která je používají. Stavebnice jednočipových mikropočítačů rovněž umožňují na jednoduchém modelu vysvětlit a vyzkoušet některé principy práce počítačů, které by bylo na PC obtížné realizovat.

Do budoucna budou učebnu využívat žáci 3. a 4. ročníků všech tří zaměření oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika vyučovaných na škole, tj. silnoproudé elektrotechniky, automatizační techniky i elektronických počítačových systémů. V případě zájmu průmyslové sféry je škola připravena provádět v rámci doplňkové činnosti školení i pro jejich zaměstnance.


Fotky z učebny:

Učebna 20 Učebna 20 Učebna 20