Učebna 4

V učebnách anglického a německého jazyka si studenti rozvíjí hlavně schopnost poslechu a mluvení. Za tímto účelem jsou učebny vybaveny počítači s různými programy, pomocí kterých se studenti zdokonalují v komunikačních dovednostech. Například poslechové části základních učebnic jednotlivých ročníků, gramatická cvičení nebo různé testy. Ve výukovém programu LANDI 2003 je k dispozici jak názorný přehled gramatiky, tak konverzační část.

Dále jsou učebny vybaveny DVD/CD přehrávačem MP3, což zaručuje kvalitní reprodukci mluveného textu. Součástí učeben je rovněž dataprojektor a projekční plátno, kde se praktikuje výuka gramatiky. Učebny slouží všem ročníkům naší školy. Od částečně pokročilých v prvním ročníku až po studenty čtvrtého ročníku, kteří mluví cizím jazykem na dobré úrovni a vybrali si tento předmět jako svůj odborný seminář.


Fotky z učebny:

Učebna 4 Učebna 4 Učebna 4