Laboratoře pro elektrotechnická měření

Třetí ročník:

Žáci se seznamují se základy měření rezistorů, kondenzátorů, cívek, diod a tranzistorů pomoci analogových a číslicových měřidel.

Čtvrtý ročník:

- zaměření silnoproudá elektrotechnika

Měření se provádí na jedno a třífázových transformátorech, asynchronních motorech, synchronním generátoru a stejnosměrném motoru a dynamu. Kromě běžných měřicích přístrojů je učebna vybavena dynamometrem, vířivou brzdou a indukčními regulátory. Na strojích se provádí zkoušky naprázdno, nakrátko, zatěžovací a oteplovací.

- zaměření automatizační technika a elektronické počítačové systémy

Provádí se měření vlastností zesilovačů, osciloskopů, generátorů, zdrojů a elektronických součástek. Úlohy se měří prakticky nebo pomocí počítačových programů EWB5 a MULTISIM. Přístroje jsou vybaveny digitálními a analogovými osciloskopy, generátory sinusových signálů, elektronickými voltmetry, čítači a měřidlem UNIMA KS3.

Fotky z učeben:

Učebna ELM Učebna ELM Učebna ELM Učebna ELM Učebna ELM Učebna ELM