Počítačové učebny

V počítačových učebnách probíhá především výuka předmětů ICT a PRA. V době mimo vyučování jsou studentům učebny volně přístupné. Mohou si vypracovávat zadané úkoly jako seminární práce, protokoly do elektrotechnických měření a podobně, nebo se mohou samostatně vzdělávat a využívat internetové zdroje.

V prvním ročníku se studenti naučí ovládat počítač, ukládat a přenášet informace v jeho paměti, obsluhovat operační systém, používat základní programové vybavení a zvládnou základy zpracování textů a obrázků, ovládnou principy internetu.

Ve druhém ročníku se naučí využívat dokonalejších funkcí textových editorů, formátování pomocí stylů, vkládání a kreslení obrázků, tvorbu tabulek a hromadnou korespondenci. Také zvládnou základy práce s databázemi a výpočty v tabulkovém kalkulátoru. Nevynechají ani základy zpracování a tvorby bitmapových a vektorových obrázků.

Ve vyšších ročnících už se náplň výuky liší podle zvoleného oboru. Budoucí počítačoví odborníci se naučí algoritmovat neboli programovat, vytvářet webové stránky, porozumí problematice údržby a nastavování operačního systému, v ostatních oborech kreslit v AutoCADu, navrhovat elektroinstalaci a spoustu dalších...

Fotky učeben:

Učebna 22 Učebna 25

Přehled vybavení:

UčebnaPočítačůZ toho
pro
studenty
Projektorů
2216151
2524231

Standardní pracovní prostředí

Studenti mají v počítačových učebnách při výuce každý k dispozici vlastní pracovní stanici s operačním systémem Windows 7 a mají dostupný ten sw, který se v té konkrétní učebně vyučuje. Vobou počítačových učebnách je k dispozici síťová tiskárna, na kterou je možné tisknout ze všech počítačů a všech aplikací.

Přehled software

Kancelářský sw:
MS-Office (2010, 2013)
Aplikační sw:
AutoCAD, Inventor, ElproCAD, MatLab&Simulink...
Hypertextové výukové materiály:
Hardware, Software, Číselné soustavy, MS-Word, Počítačová grafika, Počítačové sítě, Algoritmizace, HTML jazyk...

Internet a školní LAN

Do sítě internet je škola připojena nesdílenou bezdrátovou linkou. Studenti mají internet dostupný prostřednictvím wifi.

Studenti mají k dispozici vlastní prostor pro data na školním serveru. Výukové materiály jsou k dispozici v hypertextové podobě na školním Intranetu i na školním webu.