ICT plán 2014
Počet žáků: 163
Počet pedagogických pracovníků: 15

Učebny: 4 počítačové, 1 učebna programovatelných automatů, 1 učebna Hardware mikroprocesorové techniky a stavebnice číslicových obvodů, 1 učebna stavebnice RC, 1 strojní dílna s CNC technikou, 2 laboratoře elektrotechnických měření, dvě jazykové učebny. Běžných učeben 15.

Přehled ICT vybavení:

UčebnaPřípojných místPočítačůZ toho
pro
studenty
Projektorů
21 VYT1613121
22 VYT1613121
25 VYT3217161
17 HW2415141
18 Odborné předměty1001
20 Programovatelné automaty2413121
2 Učebna1101 + interaktivní tabule
3 Učebna1101 + interaktivní tabule
4 Německý jazyk1111
6 Učebna1001
7 Anglický jazyk1111
Laboratoře ELM2100
13 Stavebnice RC1330
Strojní dílna CNC7110
Sborovna a sekretariát4400
Učitelské kabinety9900
Servery50300
Mobilní041322
Celkem19013710413

Počítačová síť je rozvedena do každé místnosti tří hlavních budov strukturovanou kabeláží. Propojení mezi budovami je realizováno optickým kabelem, v budovách jsou rozvody UTP kabelem. V budově I je umístěn switch (přepínač) pro připojení jednotlivých počítačů v kabinetech a učebnách. V budově II jsou servery včetně routeru pro připojení do Internetu a hlavní switch (přepínač) na nějž jsou připojeny všechny segmenty lokální sítě tvořené switchi (přepínači) v každé učebně. V budově III je hub (rozbočovač) pro připojení počítačů ve strojních dílnách a v kanceláři.

Po 1. počítači je ve sborovně, kanceláři zástupce i v ředitelně. V každém kabinetě vyučujících je počítač. Všichni vyučující mají navíc k dispozici mobilní notebook a projektor.

Standardní pracovní prostředí žáka

Studenti mají v počítačových učebnách při výuce každý k dispozici vlastní pracovní stanici s operačním systémem Windows XP/Windows7/Windows8 a mají dostupný ten sw, který se v té konkrétní učebně vyučuje. Studentům je k dispozici síťová tiskárna, na kterou je možné tisknout ze všech počítačů a všech aplikací ve všech učebnách.

Přehled software:

Kancelářský sw:
MS-Office (2007/2010/2013)
Aplikační sw:
AutoCAD 2013, Inventor 2013, ElproCAD, MatLab&Simulink, Borland Pascal, Control panel, Control Web, Zoner Photo Studio, Zoner Callisto, Corel Draw, Langmaster, Sipro, XPRO, CNC řídící SW
Hypertextové výukové materiály:
KOmpletní sada výukových materiálů z projektu Standardizace ICT výuky, Hardware, Software, Číselné soustavy, Textové editory, Počítačová grafika, Počítačové sítě, Algoritmizace, Programování, HTML jazyk.

Internet a školní LAN

Do sítě internet je škola připojena nesdílenou bezdrátovou linkou s rychlostí 20Mbit prostřednictvím serveru s operačním systémem Linux.

Studenti mají k dispozici vlastní prostor pro data na školním serveru. Výukové materiály jsou k dispozici v hypertextové podobě na školním Intranetu i na školním webu.

Vyučující mají vytvořené schránky elektronické pošty na školním serveru včetně vzdáleného přístupu.

Webová prezentace školy je na vlastním serveru s operačním systémem Linux.

Na školních počítačích je nainstalován pouze legální software.