Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu: Jazykové dovednosti na SPŠE v Mohelnici

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2446

Anotace

Tento projekt zahrnuje tři aktivity:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Cíl: Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Realizováno bude deset Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhnou Čtenářské dílny ve dvou vybraných ročnících - 1. a 2. ročník. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen. Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Cíl: Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Naši žáci uskuteční pobyt v Rakousku - Vídeň a okolí.

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Cíl: Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

Jedná se o krátkodobou stáž sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.

Tiskové zprávy