Projekt IQ Industry

www.iqindustry.cz

Projekt je založen na úspěšné absolvování programu DVPP min. 300 učitelů z 215-ti škol všech krajů ČR (učitelé odbor. předmětů a praktického vyučování SOŠ a VOŠ v technických oborech a učitelé EVO). Budou vytvořeny, akreditovány a realizovány programy DVPP pro technické obory a program DVPP v oblasti uplatňování obnovitelných zdrojů energií (OZE) a energetických úspor ve stavebnictví. Celkem bude uspořádáno 95 seminářů z oblasti inovací v průmysl. firmách, 17 seminářů EVVO a 150 odborných praxí učitelů ve firmách.

Součástí projektu bude také tvorba partnerských sítí k posílení spolupráce cíl. skupiny a odborníky firem z oborů specifických pro trh práce krajů. Učitelé získají informace o moderních technologiích a procesech, vývoji, řízení kvality, materiálech, metrologii a zkušebnictví a dále o technologiích OZE a systémech úspor energií. Projekt podporuje implementaci ŠVP a zvyšuje kompetence učitelů s ohledem na měnící se potřeby zaměstnavatelů a k zajištění požadovaného profilu absolventů.

Smlouva o partnerské spolupráci projektu IQ industry Olomouckého kraje (formát pdf 1,45MiB)