Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Školení tvůrců výukových modulů v rámci projektu "Standardizace ICT výuky"
(komentář)

Mohelnice, 6. a 7. dubna 2010

Ve dnech 6. a 7. dubna se na SPŠE Mohelnice konalo dvoudenní školení tvůrců výukových modulů základů informatiky v rámci projektu "Standardizace ICT výuky" podporovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná se v pořadí již o druhý projekt, do kterého se škola zapojila.

Zástupce ředitele Dr. Švecová přivítala všechny přítomné a uvedla příjemce projektu, kterým je VOŠ a SPŠ Šumperk, a tři partnerské školy - SPŠE Mohelnice, VOŠ a SPŠE Olomouc a SPŠ Přerov. Dále představila hlavního koordinátora projektu Mgr. Šímu, administrátora Pavla Dvořáčka a lektora školení Ing. Baslara.

Ředitel školy Ing. Klemš promluvil krátce o zapojení naší školy do projektu, kde se na tvorbě studijních materiálů podílí Ing. Diviš a Dr. Skopalová.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacího procesu výuky informačně technologického základu na technicky zaměřených středních školách v Olomouckém kraji prostřednictvím inovativní modulové výuky. Nově vytvořené výukové moduly se budou skládat z části studijní, praktické a ověřovací a budou reflektovat trendy ve výuce ICT. Těmito prvky se posílí zavádění změn ve výchovně vzdělávacím procesu v souladu s RVP (rámcově vzdělávacími plány)a zvýší se i schopnost škol kvalitně připravit žáky na připravovanou státní maturitní zkoušku z informatiky. V průběhu příštího školního roku se modulová výuka pilotně otestuje na partnerských školách a následně budou veškeré výstupy včetně metodiky zpřístupněny především technickým středním školám v celém Olomouckém kraji. Tím dojde ke zvýšení kvality výuky informačních a komunikačních technologií v regionu v souladu s požadavky kladenými na moderní a aktivační metody výuky.

Po úvodní části se tým řešitelů spolu s lektory přesunul do jedné z učeben výpočetní techniky, kde je čekal nelehký úkol - jednotlivé zpracovávané výukové moduly byly závazně rozděleny a nyní hledala se společná "řeč" - zpřesnění obsahu a formy. Do lektorem navržených šablon vytvářeli řešitelé své první představy, hodně se diskutovalo, upravovalo bez ohledu na vymezený čas. Tato výměna názorů a pestrost pohledů na danou problematiku ukázala kreativnost jednotlivých tvůrců a úkolem letora bylo usměrňovat, zpřesňovat a ujednocovat, aby každý řešitel odjížděl s jasnou představou své budoucí práce na projektu.

Dalšími navazujícími inovativními prvky projektu budou - tvorba webových stránek, komunikační platformy s odkazy na důležité vytvořené učební dokumenty; evaluační nástroje, kdy samotní žáci a vyučující budou vyzváni ke kritickému zhodnocení modulové výuky ICT, která proběhne během realizace projektu v pilotním režimu. Tím bude naplněn strategický cíl projektu - využití modulové výuky ICT jako prostředku zvyšujícímu zaměstnatelnost absolventů středních škol.

RNDr. ŠVECOVÁ Blanka
[Hlavní stránka]