(rozvrh platný od 5.2.2017)

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2  1.A  (ZDRÁHALOVÁ Blanka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:45-10:30

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

CHE
Za
(6)

CJL
Dr
(6)

NJ2 (anj)
Na
(7)

TEV (anj)
Zd
(tel1)

ZAE
Di
(6)

 

DEJ
Dr
(3)

ICT
Di
(6)

AJ1 (anj)
Du
(3)

TEV (arj)
Zd
(tel2)

AJ1 (arj)
Za
(4)

RJ2 (arj)
Na
(7)

 
Ú
t

 

TED
Op
(6)

MAT
Zd
(6)

ICT (IT1)
Sp
(25)

PRZ (pr1)
Sj
(ruc)

PRZ (pr1)
Sj
(ruc)

PRZ (pr1)
Sj
(ruc)

     

PRZ (pr2)
Op
(17)

PRZ (pr2)
Op
(17)

PRZ (pr2)
Op
(17)

ICT (IT2)
Zd
(22)

PRZ (pr3)
Re
(nav)

PRZ (pr3)
Re
(nav)

PRZ (pr3)
Re
(nav)

 
S
t

 

ZAE
Di
(6)

AJ1 (anj)
Du
(3)

MAT
Zd
(6)

CJL
Dr
(3)

DEJ
Dr
(3)

 

NJ2 (anj)
Na
(7)

FYZ
Is
(2)

CHE
Za
(6)

AJ1 (arj)
Za
(4)

TEV (arj)
Zd
(tel1)

 
Č
t

 

AJ1 (anj)
Du
(4)

MAT
Zd
(6)

TED
Op
(6)

ZAE
Di
(6)

CJL
Dr
(6)

ZEK
Zd
(6)

     

RJ2 (arj)
Na
(7)

 
P
á

 

MAT
Zd
(6)

TEV (anj)
Zd
(tel1)

ZAE
Di
(6)

TED
Op
(6)

FYZ
Is
(2)

       

AJ1 (arj)
Za
(4)

 

(rozvrh platný od 5.2.2017)

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2  2.A  (DUDEŠKOVÁ Eva)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:45-10:30

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

MAT
Zd
(5)

ZAE
Tr
(5)

ZEL
Di
(5)

ICT
Sp
(25)

ICT
Sp
(25)

CIT (at1)
Za
(13)

CIT (at2)
Za
(13)

AJ1
Du
(3)

OBN
Dr
(2)

 
Ú
t

 

FYZ
Is
(2)

ZEL
Di
(5)

TEV
Sj
(tel1)

NJ2
Na
(7)

ETC
Za
(6)

MAT
Zd
(5)

     

 
S
t

 

PRZ (at1)
Re
(nav)

PRZ (at1)
Re
(nav)

PRZ (at1)
Re
(nav)

ZAE
Tr
(5)

AJ1
Du
(4)

 

CIT
Za
(5)

CJL
Dr
(5)

FYZ
Is
(2)

PRZ (at2)
Op
(19)

PRZ (at2)
Op
(19)

PRZ (at2)
Op
(19)

 
Č
t

 

TEV
Sj
(tel1)

ETC
Za
(5)

ZEL
Di
(5)

MAT
Zd
(5)

NJ2
Na
(7)

CIT
Za
(5)

     

 
P
á

 

FYZ
Is
(2)

AJ1
Du
(3)

ZAE
Tr
(5)

CJL
Dr
(5)

MAT
Zd
(5)

       

 

(rozvrh platný od 5.2.2017)

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2  2.B  (IŠOVÁ Marcela)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:45-10:30

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

CIT
Tr
(2)

AJ1 (bnj)
Du
(3)

ZAE
Tr
(2)

MAT
Is
(2)

TEV (bt1)
Sj
(tel1)

 

FYZ
Is
(2)

OBN
Dr
(2)

ZEL
Di
(6)

AJ1 (brj)
Za
(4)

TEV (bt2)
Zd
(tel2)

 
Ú
t

 

ZAE
Tr
(8)

MAT
Is
(2)

ZEL
Di
(8)

ETC
Vs
(8)

ICT (bt1)
Di
(22)

ICT (bt1)
Di
(22)

     

ICT (bt2)
Sp
(25)

ICT (bt2)
Sp
(25)

 
S
t

 

AJ1 (bnj)
Du
(4)

CIT
Tr
(2)

MAT
Is
(2)

NJ2 (bnj)
Na
(7)

FYZ
Is
(2)

 

CJL
Dr
(3)

CIT (bt1)
Tr
(13)

TEV (bt1)
Sj
(tel1)

RJ2 (brj)
Na
(7)

AJ1 (brj)
Za
(4)

TEV (bt2)
Zd
(tel2)

CIT (bt2)
Tr
(13)

 
Č
t

 

ETC
Vs
(8)

FYZ
Is
(2)

ZAE
Tr
(2)

PRZ (bt1)
Re
(nav)

PRZ (bt1)
Re
(nav)

PRZ (bt1)
Re
(nav)

     

PRZ (bt2)
Op
(19)

PRZ (bt2)
Op
(19)

PRZ (bt2)
Op
(19)

 
P
á

 

ZEL
Di
(10)

CJL
Dr
(10)

AJ1 (bnj)
Du
(4)

MAT
Is
(2)

NJ2 (bnj)
Na
(7)

       

RJ2 (brj)
Na
(7)

AJ1 (brj)
Za
(4)

 

(rozvrh platný od 5.2.2017)

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2  3.A  (NÁPLAVOVÁ Marta)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:45-10:30

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

EEN
Ja
(18)

EMS
Ko
(18)

ELZ
Ko
(18)

PRS (at1)
Re
(nav)

PRS (at1)
Re
(nav)

PRS (at1)
Re
(nav)

PRS (at2)
Op
(22)

EMS (at1)
Ko
(lab1)

EMS (at1)
Ko
(lab1)

EMS (at2)
Ja
(lab1)

EMS (at2)
Ja
(lab1)

PRS (at2)
Op
(22)

PRS (at2)
Op
(22)

 
Ú
t

 

AJ1 (ab1)
Du
(4)

TEV (ab1)
Sj
(tel1)

EEN
Ja
(10)

ZAU
Tr
(10)

ELZ
Ko
(18)

EMS
Ko
(18)

     

TEV (ab3)
Sj
(tel1)

RJ2 (ab3)
Na
(7)

 
S
t

 

EEN
Ja
(11)

CJL
Dr
(11)

ESP
Ja
(11)

ITS
Di
(25)

ITS
Di
(25)

 

MAT
Is
(2)

TEV (ab1)
Sj
(tel1)

OBN
Na
(7)

AJ1 (ab3)
Za
(4)

 
Č
t

 

ZAU
Tr
(11)

NJ2 (ab1)
Na
(7)

ESP
Ja
(11)

AJ1 (ab1)
Du
(3)

MAT
Is
(2)

EKO
Na
(7)

     

TEV (ab3)
Sj
(tel1)

AJ1 (ab3)
Za
(4)

 
P
á

 

CJL
Dr
(3)

MAT
Is
(2)

EEN
Ja
(10)

AJ1 (ab1)
Du
(3)

ESP
Ja
(10)

       

AJ1 (ab3)
Za
(4)

 

(rozvrh platný od 5.2.2017)

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2  3.B  (TREFILÍKOVÁ Dana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:45-10:30

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

EKO
Na
(7)

SIZ
Pl
(8)

MAT
Is
(8)

ELE
Vs
(8)

 

ELM (bt1)
Ko
(lab1)

ELM (bt1)
Ko
(lab1)

OBN
Na
(7)

AUT
Tr
(8)

ELM (bt2)
Vs
(17)

ELM (bt2)
Vs
(17)

 
Ú
t

 

TEV (ab2)
Zd
(tel2)

AJ1 (ab2)
Du
(4)

MIP
Vs
(18)

CJL
Dr
(3)

ELM
Vs
(8)

AUT
Tr
(8)

     

TEV (ab3)
Sj
(tel1)

RJ2 (ab3)
Na
(7)

 
S
t

 

AUT
Tr
(8)

ELM
Vs
(18)

ELE
Vs
(18)

MAT
Is
(2)

SIZ
Pl
(8)

MIP (bt1)
Vs
(17)

MIP (bt2)
Vs
(17)

AJ1 (ab2)
Du
(3)

MIP
Vs
(8)

AJ1 (ab3)
Za
(4)

 
Č
t

 

MAT
Is
(2)

AJ1 (ab2)
Du
(4)

CJL
Dr
(3)

NJ2 (ab2)
Na
(7)

ITA (bt1)
Sp
(25)

ITA (bt1)
Sp
(25)

     

TEV (ab3)
Sj
(tel1)

AJ1 (ab3)
Za
(4)

ITA (bt2)
Di
(22)

ITA (bt2)
Di
(22)

 
P
á

 

PRU (bt1)
Re
(nav)

PRU (bt1)
Re
(nav)

PRU (bt1)
Re
(nav)

TEV (ab2)
Zd
(tel1)

AUT
Tr
(8)

       

PRU (bt2)
Op
(20)

PRU (bt2)
Op
(20)

PRU (bt2)
Op
(20)

AJ1 (ab3)
Za
(4)

 

(rozvrh platný od 5.2.2017)

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2  4.A  (ZÁRYBNICKÝ Tomáš)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:45-10:30

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

CJL
Dr
(3)

MAT
Is
(2)

TEV (at1)
Sj
(tel1)

AJ1 (at1)
Du
(3)

EEN
Pl
(10)

 

ESP
Ja
(10)

PCT (pct)
Za
(4)

PCT (pct)
Za
(4)

AJ1 (at2)
Za
(4)

TEV (at2)
Sj
(tel2)

SMF (smf)
Zd
(10)

SMF (smf)
Zd
(10)

 
Ú
t

 

EMS (at1)
Ko
(lab1)

EMS (at1)
Ko
(lab1)

EMS (at1)
Ko
(lab1)

MAT
Is
(2)

EKO
Na
(7)

ESP
Ja
(10)

     

PRS (at2)
Re
(nav)

PRS (at2)
Re
(nav)

AJ1 (at2)
Za
(4)

 
S
t

 

CJL
Dr
(3)

EMS
Ja
(10)

EEN
Pl
(10)

ESP
Ja
(10)

TEV (at1)
Sj
(tel1)

 

AJ1 (at1)
Du
(4)

PRS (at1)
Re
(22)

PRS (at1)
Re
(22)

TEV (at2)
Zd
(tel2)

EMS (at2)
Ja
(lab1)

EMS (at2)
Ja
(lab1)

EMS (at2)
Ja
(lab1)

 
Č
t

 

EEN
Pl
(10)

CJL
Dr
(10)

EKO
Na
(7)

MAT
Is
(2)

AJ1 (at1)
Du
(3)

OBN
Sj
(10)

     

AJ1 (at2)
Za
(4)

 
P
á

 

ESP
Ja
(18)

EMS
Ja
(18)

EEN
Pl
(18)

ITS (at1)
Sp
(25)

ITS (at1)
Sp
(25)

       

ITS (at2)
Di
(22)

ITS (at2)
Di
(22)

 

(rozvrh platný od 5.2.2017)

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2  4.B  (ŠVEC Jaroslav)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:45-10:30

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

PRU (bt1)
Vs
(17)

PRU (bt1)
Vs
(17)

PRU (bt1)
Vs
(17)

AUT
Tr
(9)

CJL
Dr
(3)

 

TEV
Sj
(tel1)

PCT (pct)
Za
(4)

PCT (pct)
Za
(4)

PRU (bt2)
Op
(20)

PRU (bt2)
Op
(20)

PRU (bt2)
Op
(20)

SMF (smf)
Zd
(10)

SMF (smf)
Zd
(10)

 
Ú
t

 

ELE
Vs
(18)

AUT
Tr
(18)

AJ1
Du
(3)

MAT
Sp
(5)

CJL
Dr
(3)

ELM
Vs
(6)

     

 
S
t

 

OBN
Sj
(9)

MAT
Sp
(9)

AJ1
Du
(4)

TEV
Sj
(tel1)

EKO
Na
(7)

AUT (bt2)
Tr
(22)

AUT (bt1)
Tr
(22)

ITA
Sp
(25)

ITA
Sp
(25)

 
Č
t

 

CJL
Dr
(3)

AUT
Tr
(8)

MAT
Sp
(8)

ELM (bt1)
Vs
(17)

ELM (bt1)
Vs
(17)

ELM (bt1)
Vs
(17)

     

ELM (bt2)
Ja
(lab1)

ELM (bt2)
Ja
(lab1)

ELM (bt2)
Ja
(lab1)

 
P
á

 

EKO
Na
(7)

ELE
Vs
(8)

ELM
Vs
(8)

AUT
Tr
(8)

AJ1
Du
(3)

       

Zpracováno v systému Bakaláři