Elektrická zařízení

Světelná technika
Základní pojmy, veličiny, jednotky
Světelné zdroje, funkce, vlastnosti
Svítidla, funkce, vlastnosti
Výpočet osvětlení
Požadavky na umělé osvětlení a jeho hodnocení
Volba světelných zdrojů a svítidel
Výpočet osvětlení venkovních prostorů
Výpočet osvětlení interiérů
Elektrotepelná zařízení
Elektrické teplo
Způsoby šíření tepla
Elektrické zdroje tepla
El. ohřev a vytápění
Odporový ohřev, základní výpočty a materiály, el. odporové pece
Způsoby el.vytápění objektů
Výpočet výkonu a metody výpočtu vytápění
Elektrický ohřev vody
Elektrické chlazení
Princip, druhy chladicích soustav
Klimatizace
Obnovitelné zdroje energií
Podstata využívání obnovitelných zdrojů
Pasivní sluneční systémy
Aktivní energetické systémy

Tyto stránky byly vytvořeny pro účely výuky a mohou být kopírovány pro nekomerční účely.
©Jozef Diviš
SPŠE Mohelnice