Téma: Počítačová grafika

   Doporučená literatura     Rozšiřující moduly      Software a hardware  

 

Cíl: Seznámit účastníky kurzu s principy práce s rastrovými a vektorovými obrázky včetně jejich získávání. Jsou zde také stručně vysvětleny zásady vytváření WWW stránek.

 

Tedy pouze: úvod do oblasti, seznámení se základními operacemi a ukázka možností využití ve škole.

Cílem grafiky není vzhledem k hodinové dotaci znalost konkrétních programů:

  • samostudium nebo
  • využít specializované moduly (grafika, web…)

Tyto WWW stránky jsou zpracovány s využitím materiálů z knihy Počítačová grafika pro úplné začátečníky, Pavel Roubal, Computer Press 2002. Podrobnější informace o knize najdete na  www.vltava.cz 

 
 

Probíraná témata: 

 Rastry     Vektory     Tvorba WWW stránek     Barvy a kompozice      Prohlížení a tvorba PDF souborů 

 

Zpracoval: Ing. Pavel Roubal

Poznámka: Předpokládané minimální rozlišení je 1024x768 bodů, 16bit/bod