Výukové materiály
Elektronická učebnice Elektronická učebnice
GPC Základy počítačové grafiky
ZAE Základy elektrotechniky
ZEL Základy elektroniky
Circuit Simulator
Simulace jednoduchého obvodu v programu Circuit Simulator
Simulační program pro elektronické obvody ke stažení

Stažený zip soubor rozbalit a spouštět circuit.jar
Pokud nelze soubor spustit, nainstalujte si podporu pro spouštění JRE6...

Simulační program Circuit Simulator ke stažení na těchto stránkách je počeštěná upravená verze originálního simulačního programu, který vytvořil Paul Falstad dostupný online: www.falstad.com/circuit

ELZ Elektrotechnická zařízení
ELM 01. Kontrola třídy přesnosti univerzálního měřicího přístroje
02. Fázorové diagramy
03. Měření 3f výkonu
04. Měření vlastní indukčnosti cívek
05. Měření stejnosměrného výkonu
06. Měření VA charakteristiky žárovky
07. Měření vzájemné indukčnosti
08. Měření odporů Ohmovou metodou
09. Určení vlastností neznámého měřicího přístroje
10. Měření odporů Wheatstonovým můstkem
11. Měření parametrů kondenzátorů
12. Měření výkonu jednofázového proudu
13. Simulace usměrňovačů v MultiSimu
14. Kontrola wattmetru stejnosměrným proudem
15. Měření malých výkonů impedancí
16. Měření dvoucestného usměrňovače
ENE Energetika - pouze pro žáky SPŠE Mohelnice
CJL Katalog požadavků CJL k maturitní zkoušce 2015
Školní seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce
MAT Katalog požadavků MAT k maturitní zkoušce 2016
Analytická geometrie - Kružnice
Analytická geometrie - Hyperbola
Limita funkce
ICT Moduly projektu Standardizace ICT výuky
Formát souborů PPTX - Powerpoint MS Office 7 - Prohlížeč ke stažení zdarma
Pokud vám nejde otevřít uložený soubor s prezentací v prohlížeči, přejmenujte si u uložených souborů příponu z PPT na PPTX.
01 - Úvod do informačních technologií
Studijní text
Zadání praktické části
Řešení praktické části
Vstupní data praktické části
Pracovní sešity k jednotlivým hodinám praktické části (pravým tlačítkem Uložit jako...)
1 2 4 6
04 - Tabulkový procesor
09 - Počítačové sítě - Internet
10 - Databáze
Studijní text
Zadání praktické části
Řešení praktické části
Vstupní data praktické části
11 - Základy algoritmizace
Studijní text
Zadání praktické části
Řešení praktické části
Vstupní data praktické části
Pracovní sešity k jednotlivým hodinám praktické části (pravým tlačítkem Uložit jako...)
1 1-1 1-2 2 2-1 2-2
12 - Programování
Stručné základy Visual Basicu
Stručné základy Visual Basicu (powerpoint)
Studijní text
Zadání praktické části
Řešení praktické části
Pracovní sešity k jednotlivým hodinám praktické části (pravým tlačítkem Uložit jako... do své složky)
cisla1
(ICT) Osobní počítač - historický vývoj a přehled typů
Osobní počítač - hardware
Osobní počítač - vstupní periferie
Osobní počítač - výstupní periferie
Organizace ukládání informací v pamětech počítače v operačním systému Windows
Číselné soustavy
Hardware a software počítače
Počítačová síť Internet, služby
Počítačové sítě
Textové editory
Počítačová grafika
Bitmapová grafika
Jazyk HTML
Algoritmizace
Pascal
MS-Office ex1_2007.pdf
exc_2007.pdf
exc_prik.pdf
off_2007.pdf
pw1_2007.pdf
pwp_2007.pdf
pwp_prik.pdf
wr1_2007.pdf
wrd_2007.pdf
wrd_prik.pdf
EPO Tiskárny
Monitory
Linux Příkazy linuxu