Základní pojmy

DTPDesk Top Publishing - publikování "na stole" - vytváření složitých dokumentů jako noviny, časopisy, knihy, plakáty a podobně pomocí počítačových programů
Dokumentformátovaný text a další speciální součásti spojené v jeden celek
Odstavecsouvislá část textu ukončená znakem konce odstavce (zobrazen jako ¶, zadává se klávesou Enter)
Slovoposloupnost znaků oddělená mezerou, tabulátorem nebo znakem konce odstavce (za slovem může být čárka, tečka... ale musí být následovaná některým z těchto znaků)
Větaposloupnost slov ukončená tečkou (otazníkem, vykřičníkem...)
Textposloupnost slov
Stránkačást dokumentu omezená rozměry papíru a okraji
Záhlaví a zápatíoblasti umístěné v horním a dolním okraji a jsou společné pro více stránek
Oddílčást dokumentu s určitými vlastnostmi stránky - jako rozměry stránky a okrajů, počet sloupců a podobně

Vlastnosti (nejen) vyšších textových editorů

Zásady psaní textu ve vyšších textových editorech

Kontrolní otázky:
  1. Jak ukončit řádek odstavce, když se při jeho psaní přiblíží pravý okraj stránky?
  2. Pokud se při psaní do zbývající mezery před pravým okrajem stránky už nevejde celé dlouhé slovo, má se za rozdělovník vložit mezera?
  3. Jak ukončit poslední slovo ve větě, za kterou bezprostředně následuje další věta odstavce?
  4. Kolik mezer se musí zapsat za první slovo dlouhé 5 znaků, aby další slovo v tomto řádku začínalo až na pátém centimetru od levého okraje?
  5. Když má být následující pětiřádkový odstavec zúžený (tzn. že všechny řádky mají začínat zleva na pozici 3cm a končit zprava na pozici 12cm), kolik bude zapotřebí znaků tabulátorů?
  6. Kolikrát se musí stisknou klávesa Enter, když do konce stránky zbývá 8 řádků a má se psát nadpis, který musí začínat na nové stránce?