Součástky řízené neelektrickými veličinami

Součástky řízené teplem

Termistor (NTC termistor)

Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor s teplotou klesá. Používá se například pro snímání teploty u počítačových čipů nebo na ochranu zdrojů před proudovými špičkami při zapínání, případně zajišťuje pomalý rozběh například vysavače (při zapnutí je termistor studený a omezuje počáteční proud do zařízení, jak se postupně průchodem proudu zahřívá, klesne jeho odpor a dále velikost odebíraného proudu neomezuje).
Princip: s rostoucí teplotou se v polovodiči uvolňuje stále více volných nosičů, proud roste a odpor termistoru se snižuje o několik řádů.

Pozistor (PTC termistor)

Pozistor je polovodičová součástka, jejíž odpor s teplotou roste. Používá se například na ochranu zařízení proti přehřátí a nadproudu - při normálních pracovních teplotách má velmi malý odpor a neomezuje protékající proud, při překročení povolené teploty jeho odpor prudce vzroste a omezí proud do zařízení.
Princip: s rostoucí se teplotou se v polovodiči uvolňuje stále více volných nosičů a hodnota odporu jen mírně klesá až do okamžiku, kdy je volných nosičů tolik, že do sebe začnou chaoticky narážet a navzájem si překážet, takže proud prudce klesne a hodnota odporu se o několik řádů zvýší.

Anglická označení jsou termistor NTC (Negative Temperature Coefficient) a termistor PTC (Positive Temperature Coefficient) pro pozistor.

Součástky řízené světlem

Fotorezistor

Fotorezistor je polovodičová součástka, jejíž odpor s intenzitou dopadajícího světla řádově klesá z MΩ na stovky Ω. Z polovodičového materiálu je na keramické destičce vytvořena meandrová cestička, na kterou dopadá světlo. Energie světla uvolňuje elektrony z vazeb, proud roste a hodnota odporu klesá.

Fotodioda

- viz kapitola diody

Fototranzistor

Fototranzistor funguje jako klasický bipolární tranzistor, jen místo řídícího proudu do báze dopadá do této oblasti vhodně upraveným otvorem v pouzdru světlo, jehož intenzita určuje míru otevření tranzistoru.

Charakteristika fototranzistoru

Fototyristor

Fototyristor je možné sepnout světelným impulzem. Citlivost (jaká intenzita světla sepne tyristor) se dá přednastavit proudem do řídící elektrody (menším, než spínacím).

Charakteristika fototyristoru

Optron

Optron je uzavřená součástka obsahující zdroj světla a fotocitlivou součástku (nejčastěji jde o kombinaci LED diody a fotodiody nebo fototranzistoru). Slouží ke galvanickému oddělení dvou obvodů, mezi kterými je potřeba přenášet analogový nebo digitální signál.

Termistor NTC640
R(25°C): 10kΩ
Rozsah: -40 až 150 °C,
Fotorezistor FW150
R: 28-4200kΩ
Pz: 250mW
Fotodioda BPW21
350..820nm
Fototranzistor BPX81
850nm
Optron SFH6156-3T
850nm

Součástky řízené magnetickým polem

Magnetorezistor

V magnetickém poli dochází k ovlivňování toku nosičů elektrického proudu a prodlužování jejich dráhy, což se projeví zvětšením odporu magnetorezistoru.

Hallův článek (hallova sonda)

Hallův článek je tvořen tenkou polovodičovou destičkou, kterou protéká stejnosměrný proud. Pokud se destička nachází v magnetickém poli, toto zatlačí nosiče elektrického proudu k jedné straně a způsobí rozdíl potenciálů neboli napětí měřitelné v kolmém směru k protékajícímu proudu.

Hallova sonda je doplněna další elektronikou a využívá se na bezkontaktní spínače, bezkontaktní (klešťové) měřiče stejnosměrných i střídavých proudů, měřiče otáček, spínání cívek u bezkomutátorových ss motorů atd.

Hallova sonda A1302KUA-T
Citlivost: 2,5mV/G
Napájení: 8V
Odběr proudu: 10mA
Hallův senzor TLE4905G
Příkon proudu: 50 mA
Provozní napětí: 3,5 - 24 V
Spínací hladina: +5/+18mT