Řešení obvodů dle Théveninovy metody

Tato metoda říká, že výpočet napětí a proudu zátěže u složitějších obvodů lze zjednodušit náhradním skutečným zdrojem napětí složeným z ideálního zdroje napětí U0T a vnitřního odporu RiT. To znamená že libovolně složitý obvod lze nahradit jednoduchým náhradním zdrojem.

Simulace obvodu

Postup při aplikaci Théveninovy metody

  1. Odpojit zátěž a spočítat napětí na výstupních svorkách naprázdno jako napětí náhradního zdroje U0T
  2. Odpojit zátěž, nahradit ideální zdroje jejich vnitřními odpory (ideální zdroj napětí zkratem, ideální zdroj proudu odpojením) a spočítat odpor mezi výstupními svorkami jako vnitřní odpor náhradního zdroje RiT
  3. K náhradnímu zdroji připojit původní zátěž a spočítat napětí UZ a proud IZ

Příklad 1


Náhradní schéma Théveninovy metody:

1. Odpojení zátěže a výpočet napětí naprázdno

Napětí naprázdno U0T náhradního zdroje vypočítáme jako úbytek napětí na rezistoru R2 vytvořený průchodem proudu I12

2. Odpojení zátěže, nahrazení ideálního zdroje napětí zkratem a výpočet vnitřního odporu

Rezistory jsou vzhledem k výstupním svorkám zapojeny paralelně (pro větší názornost je můžeme překreslit):

3. Náhradní zdroj napětí, výpočet IZ a UZ


Simulace řešeného obvodu

Příklad 2


Náhradní schéma Théveninovy metody:

1. Odpojení zátěže a výpočet napětí naprázdno

Protože rezistorem R2 neprotéká žádný proud, nevznikne na něm úbytek napětí, takže ho můžeme pro výpočet odstranit...

Napětí naprázdno U0T náhradního zdroje vypočítáme jako úbytek napětí na rezistoru R2 vytvořený průchodem proudu I0

2. Odpojení zátěže, odpojení ideálního zdroje proudu a výpočet vnitřního odporu

Rezistory jsou vzhledem k výstupním svorkám zapojeny sériově.

3. Náhradní zdroj napětí, výpočet IZ a UZ


Simulace řešeného obvodu

Příklad 3


Náhradní schéma Théveninovy metody:

1. Odpojení zátěže a výpočet napětí naprázdno

Protože rezistorem R3 neprotéká žádný proud, nevznikne na něm úbytek napětí, takže ho můžeme pro výpočet odstranit...

Napětí naprázdno U0T náhradního zdroje vypočítáme jako úbytek napětí na rezistoru R2 vytvořený průchodem proudu I12

2. Odpojení zátěže, nahrazení ideálního zdroje napětí zkratem a výpočet vnitřního odporu

Rezistory jsou vzhledem k výstupním svorkám zapojeny sério-paralelně R3 + R1 || R2 (pro větší názornost je můžeme překreslit):

Náhradní zdroj napětí, výpočet IZ a UZ


Simulace řešeného obvodu