Řízené usměrňovače

K řízeným usměrňovačům patří především tyristorové jednocestné i dvoucestné. Tyristor je schopen propouštět kladné půlvlny střídavého napětí a to od okamžiku, kdy řídicí elektroda dostane impuls pro uvedení tyristoru do propustného stavu. Vypínání tyristoru nastává snížením napětí na tyristoru (průchod nulou). Řídí se množství přenesené energie a tím výkon připojeného zařízení (například topného tělesa nebo žárovky).
Výhodou jsou minimální energetické ztráty, neboť na tyristoru téměř nevzniká ztrátové teplo.

Tyristorový jednocestný řízený usměrňovač

Průběhy napětí na zátěži pro dvě různé hodnoty nastaveného výkonu

Simulace obvodu řízeného jednocestného usměrňovače

Simulace obvodu řízeného usměrňovače s přesnějším řízením a dvoucestným usměrněním
V
I
D
E
O

Ukázka funkce řízeného tyristorového usměrňovače

Tyristorový můstkový řízený usměrňovač

Průběhy napětí na zátěži pro dvě různé hodnoty nastaveného výkonu

Triakový regulátor

Triakový regulátor se využívá pro řízení výkonu u střídavých spotřebičů, jako jsou vrtačky, vysavače a podobně.

Průběhy napětí na zátěži pro dvě různé hodnoty nastaveného výkonu